അതിരൂക്ഷമായ അളവിൽ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വയറസിനെ വീട്ടിലുള്ള ഈയൊരു ഒറ്റമൂലി കൊണ്ട് ഇല്ലാതെയാക്കാം

അതിരൂക്ഷമായ അളവിൽ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വയറസിനെ വീട്ടിലുള്ള ഈയൊരു ഒറ്റമൂലി കൊണ്ട് ഇല്ലാതെയാക്കാം. കോവിഡ് എന്ന വയറസിൽ നിന്നും അതിജീവിച്ചു വന്നവർ ആണ് നമ്മൾ. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഇരട്ടി സാക്സതിയോട് കൂടി ഒട്ടനവധി വക ബേധങ്ങൾ മാറി മാറി വന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഒരു വക ബേധം ആയിരുന്നു ഒമൈക്രോൺ എന്നത്. ഒമൈക്രോൺ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അതായത് സാധാരണ കൊറോണ വൈറസിനേക്കാൾ ഇരട്ടി വേഗതയിൽ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു അയാളിലേക്ക് പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനു ശേഷിയുള്ള ഒരു വൈറസ് ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം.

അതൊക്കെ ഒതുങ്ങി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തു വിട്ടത്, ഒമൈക്രോണിന്റ വളരെ അധികം അപകടകരമായ ഒരു വകബേധം കൂടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്ന പഴയ പോലെ ഉള്ള ജാഗൃത വീണ്ടും തുടരേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ അതിരൂക്ഷമായ അളവിൽ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വയറസിനെ വീട്ടിലുള്ള ഈയൊരു ഒറ്റമൂലി കൊണ്ട് ഇല്ലാതെയാക്കാം. അതും കുരുമുളക് പൊടിയും തേനും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അധികം ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി നീരും ചേർത്ത് ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട്. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *