അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ..

നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെ ഒക്കെ നടന്നു പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ എല്ലാം പലപ്പോഴും ആയി പല തരത്തിൽ ഉള്ളസാധങ്ങൾ ഒക്കെ കണ്ടു കിട്ടാറുണ്ട്. അത് പല ആളുകളുടെയും കൈയിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയത് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. ചിലതു നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാറും ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വഴിയരികിൽ വച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വർണ കട്ട കിട്ടുക ആണ് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. അത് തന്നെ ആണ് ഇവിടെയും ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് സംഭവിച്ചത്. പരസ്പരം ആരാണ് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത രണ്ടു സ്ത്രീകൾ ഒരേ സമയം ഈ സ്വർണ കട്ട റോഡ്‌ സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത് കാണുക ആണ്.

സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലലോ സ്വർണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവൻ വരെ കളയും എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ… അത് കൊണ്ട് താനെ രണ്ടു സ്ത്രീകളും ഇത്തരത്തിൽ ഇത് എന്റെ ആണ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും താഴെ പോയതാണ് അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് ഞാൻ വന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മൊത്തം പിടി വലി ബഹളം ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അവർക്ക് തന്നെ അതിന്റെ പണി തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന കാഴ്ച ആയിരുന്നു നടന്നത്. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *