അനകോണ്ട മുതലയെ ആക്രമിക്കുന്ന കാഴ്ച…!

അനകോണ്ട മുതലയെ ആക്രമിക്കുന്ന കാഴ്ച…! അനകോണ്ട ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പ് എന്നറിയ പെടുന്ന ഒരു ജീവി ആണ്. മാത്രമല്ല ഇവ മലമ്പാമ്പിനെക്കാൾ വളരെ അധികം അപകടകാരി കൂടെ ആണ്. ഏതൊരു ജീവിയെ മുന്നിൽ കണ്ടാലും അതിനെ പിന്തുടർന്ന് കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചു കീഴ്പെടുത്തുവാൻ വളരെ അധികം ശേഷിയുള്ള ഒരു ജീവി കൂടെ ആണ് അനകോണ്ട. ഇവ ചുറ്റി പിയടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കൊല കൊമ്പൻ ആയാലും ആ പിടുത്തത്തിൽ ഞെരുങ്ങി ഇല്ലാതെ ആകും. അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം തന്നെ ആണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുനന്ത്. അതും ഒരു മുതലയെ അടക്കം കാട്ടിലെ ഭീകരന്മാരെ അനകോണ്ട അകത്താക്കുന്ന കാഴ്ച.

കാട്ടിലെ അപകടകാരിയായ മറ്റുള്ള മിക്ക്യ മൃഗങ്ങൾക്കും പേടിയുള്ള പുലിയ്ക്കും സിംഹത്തിനു പോലും വെള്ളത്തിൽ വച്ച് മുതലയുടെ മുന്നിൽ എത്തിപ്പെട്ടാണ് രക്ഷപെടാനായി വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ആയിരിക്കും. അത്രയ്ക്കും അപകടം പിടിച്ച ഒരു ജീവിയാണ് ഈ മുതലകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ അടുത്തുപോകുമ്പോൾ ഒന്ന് പേടിക്കണം. എന്നാൽ ഇവിടെ അതിനേക്കാൾ അപകടകാരിയായ ഒരു അനാക്കോണ്ടയുടെ മുന്നിൽ പെട്ട് പോയ ഒരു മുതല ക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ.. ദൃശ്യങ്ങൾ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *