അമിത വണ്ണം മൂലമുള്ള എല്ലാ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിൽ ഒതുങ്ങും

അമിത വണ്ണം മൂലമുള്ള എല്ലാ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിൽ ഒതുങ്ങും. അതിനുള്ള ഒരു അടിപൊളി വഴി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുക. അതും ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ സ്മൂത്തി കുടിയ്ച്ചു കൊണ്ട്. തടി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മാര്ഗങ്ങള് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി കാണും. കൊറേ ഒക്കെ ജിമ്മിൽ പോയി വ്യായാമം ചെയ്തും ഭക്ഷണം കുറിച്ചുമൊക്കെ. എന്നിട്ടും അതൊന്നനും നിങ്ങളുടെ തടി കുറയുന്നതിന് വേണ്ടി യാതൊരു ബലവും കണ്ടില്ല എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിൽ പറയുന്നപോലെ സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങളുടെ അമിത വണ്ണം കുറയ്ക്കാം.

അതുപോലെ തന്നെ അമിത വണ്ണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക പ്രശ്നനങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ വളരെ അതികം ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള മുരിങ്ങയിലയും, തഴുതാമയുടെ ഇലയും, തഴുതാമയുടെ ഇല കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പയറിന്റെ ഇലയും എടുക്കാം. പിന്നീട് അതിലേക്ക് തലേ ദിവസം കുത്തൂറ്‍ത്തിവച്ച ഈന്തപ്പഴവും, ഒരു കാരറ്റും, കുക്കുമ്പറും, നേന്ത്രപ്പഴവും ചേർത്ത മിക്സിയിൽ ഇട്ടു അടിച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ തടി കുറയ്ക്കാനുള്ള സ്മൂത്തി തയ്യാർ. അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എങ്ങിനെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നത് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

https://youtu.be/X_xpBRnRGwk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *