ഇതിനെ വളർത്തിയ ആ സ്ത്രീയോട് തന്നെ ആ വലിയ നായ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ…!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നയാ അത് ഒരു മനുഷ്യനെകാളും വലുപ്പമുള്ള ഒരു നായയും അതിന്റെ യജമാനൻ ആയ സ്ത്രീയോട് ചെയ്ത സംഭവം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. നായയെ എല്ലാവരും വളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്ന നായകൾ പൊതുവെ വളരെ അധികം അക്രമ കാരികൾ ആയിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും പെറ്റ്സ് ഇൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതും എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബാംഗം പോലെ കാണുന്ന ഒരു വളർത്തു മൃഗമാണ് നായ. കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവരുടെ വരെ ചങ്ങാതിയാണ് ഇവർ. സ്നേഹം കൊടുത്താൽ സ്നേഹം തരുന്ന ഈ കൂട്ടർ നമ്മളെ കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും മറ്റും രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള തന്ത്രശാലികൾ ആണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ കൂട്ടർക്ക് വിപണിയിൽ പല ബ്രീഡുകൾക്കും ഒരുപാട് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുണ്ട്. നായയോളം മനുഷ്യനുമായി ചങ്ങാത്തമാവാൻ കഴിവുള്ള മറ്റൊരു മൃഗവും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല എന്നുതന്നെ പറയാം. അത്തരം മനുഷ്യനും നായയും തമ്മിലുള്ള ചങ്ങാത്തത്തിന്റെ വിഡിയോകളെല്ലാം നാം സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ദിനം പ്രതി കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സ്നേഹമുള്ള വർഗ്ഗത്തിലും ഒരുപാട് ഭീകരന്മാർ ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ അധികം പേടിതോന്നിക്കും വിധം ഒരു മനുഷ്യനേക്കാൾ വലുപ്പം ഉള്ള നായ അതിനെ വളർത്തിയ സ്ത്രീയോട് ചെയ്ത ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.