ഇതിന്റെ മണം കിട്ടിയാൽ തന്നെ മുടി ഉള്ളോട് കൂടെ തഴച്ചു വളരും…!

ഇതിന്റെ മണം കിട്ടിയാൽ തന്നെ മുടി ഉള്ളോട് കൂടെ തഴച്ചു വളരും…! മുടി തഴച്ചുവളരാൻ വളരെ അധികം നാച്ചുറൽ ആയ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിറം ആണ് ഇതിലൂടെ അറിയുവാൻ സാധിക്കുക. മുടി കൊഴിച്ചിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ വേട്ടയാടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിൽ മറന്ന് കൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തു മുടിവളരാന് ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി മാർഗം ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടികൊഴിച്ചിലും കൊഴിഞ്ഞ സ്ഥാനത്തു പുതിയ മുടി വരാത്തതും.

 

നീളമുള്ള നല്ല ഉള്ളുള്ള മുടി ആഗ്രഹിക്കത്തൻവറായി ഇന്ന് ആരുംതന്നെ ഇല്ല. എന്നാൽ പലരും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ആയി പലതരത്തിൽ ഉള്ള കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എണ്ണകളും മറ്റും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാനാണ് പതിവ്. അത്തരത്തിൽ കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സിറം വാങ്ങുന്നത് ഒഴുവാക്കി നിങ്ങളുടെ മുടി തഴച്ചു വളരുന്നതിന് കോഴിമുട്ടയും കയ്യോന്നിയുടെ ഇലയും ചേർത്തുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി നാച്ചുറൽ സിറം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തേച്ചു നോക്ക്. നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *