ഇതൊന്നു പുരട്ടിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഉറങ്ങിപ്പോകും ….!

ഇതൊന്നു പുരട്ടിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഉറങ്ങിപ്പോകും ….! ഇനി ഉറക്കഗുളിക കഴിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സുഗമായി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള അടിപൊളി വഴി ആണ് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധികുൿ. ഉറക്ക കുറവ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനു ഇടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ, എന്നാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം നിങ്ങൾക് ഇവിടെ കാണാം. എത്രയൊക്കെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നാലും ഉറക്കം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വളരെയധികം വിഷമകരമാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കരിയറിനെ എന്നപോലെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഇത്തരത്തിൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അത്യന്താപേഷികമായ ഒന്നാണ് ഉറക്കം. ഒരുനേരമെങ്കിലും ഉറങ്ങാതെ മനുഷ്യന് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തിയായി ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നാലിൽ ഒരു ശതമാനവും ഉറങ്ങാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മനുഷ്യാരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഘടകം ഉറക്കംതന്നെയെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലോക്ക് ഡൌൺ സമയത്ത് പലർക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പോലും രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടാറില്ല എന്നൊക്കെ പൊതുവെ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉറക്കക്കുറവ് നിങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രശനം മാറ്റി വെറും ഈ സാധനം ഒന്ന് പുരട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സുഗമമായി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കും. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *