ഈ കുഞ്ഞിനെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാലും നീന്തിക്കയറും…!

ഈ കുഞ്ഞിനെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാലും നീന്തിക്കയറും…! പൊതുവെ ഒരു കുട്ടി നടക്കാനോ ഇല്ലങ്കിൽ പ്രിത്യേകിച്ചും നീന്താനും എല്ലാം ഒരു പ്രായ പരുത്തി കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ സാധിക്കുക ഉള്ളു. എന്നാൽ ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന സംഭവം കണ്ടു ഞെട്ടിയിരിക്കുക ആണ് എല്ലാവരും. കാരണം നടക്കാൻ പോലും തുടങ്ങാത്ത പ്രായത്തിൽ ഉള്ള കുട്ടിയെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ അത് നീന്തി കയറുന്ന ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ച. ഇത് കണ്ടു നിന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഉള്ളിൽ വളരെ അധികം കൗതുകം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊതുവെ മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് വരെ നീന്താൻ പല പ്പോഴും സാധിക്കാറില്ല.

അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ പ്രകടനം നമ്മെ എല്ലാം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുന്നേ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കുറച്ചു കഴിവുകൾ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത്തരം ഒരെണ്ണം വളരെ അധികം അത്ഭുതകരം ആയിരുന്നു. ഈ കുട്ടിയുടെ മാതാ മിതാക്കളെ തന്നെ ആണ് ആദ്യം ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രശംസിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഈ പ്രായത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കുട്ടികൾക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ സാധികാത്ത ഒരു കാഴ്ച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.