ഈ പതിമൂന്നുവയസുകാരൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിവിൽകുന്നത് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ

ഈ പതിമൂന്നുവയസുകാരൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിവിൽകുന്നത് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം പോലും കിട്ടാതെ വിശന്നു വളഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നമ്മുക്ക് ചുറ്റും ഇന്നും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടു കാലഘട്ടത്തിലും നില നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ അധികം അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല ഫങ്ക്ഷനുകൾക്കും ഒരുപാട് ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനു വേണ്ടി കാഴ്പ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ മുഖം ഒന്ന് വെറുതെ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി.

എത്രയും ബുദ്ധി മുട്ടി ആണ് ആ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അപ്പോൾ മനസിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ വയ്യാതെ ആയ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും നോക്കുവാൻ വേണ്ടി രാപ്പകളോളം തെരുവിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന വെറും പതി മൂന്നു വയസു മാത്രം പ്രായം ഉള്ള ഒരു പയ്യനെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുക. മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ പള്ളിക്കൂടത്തിലും മറ്റും പോകുമ്പോൾ അന്നന്നത്തെ ആഹാരം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ അതികം കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുരുന്നുകളെപോലും ഇവനും മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ കരളലിയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.