ഈ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ അൾസർ വരുത്തും…!

ഈ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ അൾസർ വരുത്തും…! പൊതുവെ കണ്ടു വരുന്ന ഒരു അസുഗം ആയി മാറിയിരിക്കുക ആണ് അൾസർ. മധ്യ വയസ്ക്കരിൽ ആണ് കൂടുതൽ ആയും ഈ രോഗം കണ്ടു വരുന്നത്. അൾസർ മൂലം ഒട്ടനവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ആണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇതിൽ പറയുന്ന ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വയറിൽ അൾസർ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കും. അസർ പ്രധാനമായി ബാധിക്കുന്നത് ആമാശയത്തെയും ചെറുകുടലിനെയും ഒക്കെ ആണ്. ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വയറു വേദന ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള വയറു വേദനകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രിത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

അതിൽ ഒന്ന് പൊക്കിളിനു മുകളിൽ ആയി വലതു ഭഗത് നെഞ്ചിനു താഴെ കഠിനമായ വയറു വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് അൾസറിന്റെ ലക്ഷണം ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അരമണിക്കൂറിനിടയിലും ഒരുമണിക്കൂറിനും ഇടയിലും ആയി ഇടയ്ക്കിടെ വേദന ഉണ്ടാകുന്നതും അൾസറിന്റെ ലക്ഷണം ആയി കരുതാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള അൾസർ വരാതിരിക്കാൻ ഈ വിഡിയോയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഉള്ള ഭക്ഷണ ശീലം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *