ഉണക്കമീൻ ഇതുപോലെ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കിയാൽ കാണു മാജിക്…!

ഉണക്കമീൻ ഇതുപോലെ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കിയാൽ കാണു മാജിക്…! ഉണക്കമീൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആയി ചുരുക്കം ചിലരെ ഉണ്ടാവുക ഉള്ളു. എന്നാൽ ഇനി ഉണക്ക മീൻ ഇഷ്ടപെടാത്ത ആളുകൾ വരെ ഉണക്ക മീൻ കഴിച്ചു തുടങ്ങും. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക ആണ് എങ്കിൽ. വളരെ അധികം രുചിയുള്ള കുട്ടികൾക്കും വീട്ടിലെ മുതിർന്നവർക്കും വരെ വളരെ അതികം ഇഷ്ടപെടുന്ന ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങിനെ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം. പച്ച മീൻ പോലെ തന്നെ മലയാളികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ചോറിന്റെ കൂടെ ഉണക്കമീൻ കൂട്ടി കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഉണക്കമീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചോറിന് മറ്റ് കറികൾ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട.

അത്രയ്ക്കും അതികം രുചിയാണ് ഈ ഉണക്ക മീനിന്. സാധാരണ പച്ച മീനുകൾ ഉപ്പു ചേർത്ത് കൊണ്ട് വെയിലത്തു ഇട്ടു കൊണ്ട് നല്ല പോലെ ഉണ്ടാക്കി ആണ് ഉണക്ക മീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഉണക്കമീൻ കഴിക്കുന്നത് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നീടങ്ങോട്ട് ഉണക്ക മീൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കഴിക്കുക. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *