ഉണക്കമുന്തിരി ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം…..!

ഉണക്കമുന്തിരി ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം…..! ഒട്ടേറെ ഗുണങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ഉണക്കമുന്തിരി ഒരുപാട് ഭക്ഷണപദാര്ഥങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഔഷധ നിർമാണത്തിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണക്കമുന്തിരി ഈ ഇതിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്ല ഭിക്കുന്ന വളരെ അധികം അത്ഭുതകരമായ അടിപൊളി ഗുണങ്ങൾ ഇതിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്സും ഡ്രൈ നട്സും എല്ലാം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ഗുണമുള്ള ഭക്ഷണസാധനകളാണ്. ബാധാം, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, പിസ്ത, ഉണക്കമുന്തിരി എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ഫ്രുയ്ട്സും നട്സും നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട്.

ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന അമിതമായ കൊഴുപ്പിനെ നീക്കംചെയ്യാനും രക്തത്തിലെ കൊളസ്‌ട്രോളിന്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുക പോലുള്ള പല ഗുണങ്ങളും ഇത്തരം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നതുമൂലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്സ് പൊതുവെ എല്ലാവരും വെറുതെ അങ്ങനെ തന്നെ ആണ് കഴിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിക്കുന്നതുമൂലം സാധാരണ രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നതിനെക്കാൾ ഗുണം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം ഗുണകരമായ ഉണക്ക മുന്തിരി നിങ്ങൾ ഈ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു പോലെ കഴിച്ചു നോക്കുക ആണ് എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ..

https://youtu.be/gYRtUuoDhOA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *