എട്ടുകാലിയെ പോലെ ഒരു കാർ നിര്മിച്ചെടുത്തപ്പോൾ…!

എട്ടുകാലിയെ പോലെ ഒരു കാർ നിര്മിച്ചെടുത്തപ്പോൾ…! കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു അല്ലെ. അതെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എട്ടുകാലി എന്ന ജീവിക്കു സമാനമായി അതിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു കാർ നിര്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വ്യക്തി. കാറുകൾ പലരുടെയും സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഉള്ള ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ കാറുകളായ റോൾസ് റോയിസ്, ബെൻസ് എണ്ണിക്കാറുകൾ പോലെത്തന്നെ ചെറിയ വിലയിലുള്ള മാരുതി സുസുക്കി പോലുള്ള വാഹനങ്ങളും ആളുകളുടെ ഇഷ്ട വാഹങ്ങങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ നാലംഗത്തിനും സുഗമമായി യാത്രചെയ്യാൻ ഈ വാഹനത്തിനു ലഭിച്ച സ്വീകാര്യത വളരെ വലുതാണ്.

നമ്മൾ പല തരത്തിലും പല മോഡലുകളിലുമുള്ള കാറുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ പേർസണൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതരത്തിലും പിന്നെ വരുന്നത് സ്പോർട്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേസിംഗ് ഇനത്തിൽ പെട്ട കാറുകൾക്കാണ്. സാധാരണ അലുമിനിയം ഫൈബർ സ്റ്റീൽ എന്നിവകൊണ്ട് ആയിരിക്കും കാർ ന്റെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം അതേപടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കാറിന്റെ നാലു ടയറിനു പകരം. എട്ടുകാലിയുടെ കാലുകൾക്ക് സമാനരീതിയിൽ നിർമിച്ചുകൊണ്ട് അത് നിരത്തിലൂടെ ഓടിച്ചു ശ്രദ്ധേയനായിരിക്കുകയാണ് ഈ വ്യക്തി. അതിന്റെ നേർ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.