ഒരു കാള റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ കാഴ്ച

ഒരു കാള റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ കാഴ്ച…! കാള അല്ലെങ്കിൽ പോത്ത് എന്നിവ എല്ലാം വളരെ അധികം അപകടം നിറഞ്ഞ നാൽക്കാലി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട മൃഗം ആണ്. അവ പുല്ലിംഗം ആയതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള നാൾ കാലികളെ അപേക്ഷിച്ചു ഇവർ കൂടുതൽ പ്രശ്നക്കാർ ആകുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ മലയാളികൾ ഉൾപ്പടെ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും പരിചയമുള്ള നാൽക്കാലി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട സസ്യബുക്ക് ആയ ഒരു ജീവിയാണ് കാള. അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതലും പുല്ലും കാടി വെള്ളവും ഒക്കെ ആണ് ഭക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിൽ പൊതുവെ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ ട്രാക്ടറുകൾക്ക് പകരം നിലമുഴാനും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കാളകളെയാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പുറകിൽ ചക്രങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചു കാളവണ്ടി എന്നപേരിൽ ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും കാളകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാറി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേക്കും കാളകളെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകമായാണ് അവർ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ കാളകളെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ചുമടെടുക്കാനും മറ്റും ആണ്. അത്തരമൊരു കാള ചിതറി ഓടി റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ എല്ലാം ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു അപകടകരമായ കാഴ്ച്ച വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ  വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.