ഒരു നെല്ലിയിൽ തന്നെ കിലോക്കണക്കിന് നെല്ലിക്ക ഉൽപാദിപ്പിക്കാം. ഇനി നെല്ലിക്ക വാങ്ങേണ്ട…!

ഒരു നെല്ലിയിൽ തന്നെ കിലോക്കണക്കിന് നെല്ലിക്ക ഉൽപാദിപ്പിക്കാം. ഇനി നെല്ലിക്ക വാങ്ങേണ്ട…! ആദ്യം കായ്ക്കും പിന്നെ മധുരിക്കും. അത് നെല്ലിക്ക ആണ് എന്ന് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാമല്ലോ.. വളരെ അതികം ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ അടകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫലം ആണ് നെല്ലിക്ക. ഇത് ശരീരത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും വളരെ ഫല പ്രദമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫലം കൂടെ ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. നെല്ലിക്കയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിറ്റാമിന് സി നിങ്ങളുടെ ഓർമശക്തി വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നല്ല രീതിയിൽ ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും സഹായകരം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഓര്മ നഷ്ടപെട്ട ആളുകളിലും, പ്രാന്ത് വന്നു ചികില്സിക്കുന്നവരിലും ഒക്കെ നെല്ലിക്ക തടം വയ്ക്കുന്നത്.

അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ മുടിക്കും നല്ലൊരു ഔഷധം കൂടെ ആണ്. ഇത് അരച്ച് നിങ്ങളുടെ മുടിയിൽ മാസ്ക് ആയി വയ്ക്കുന്നതും മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറാനും അതുപോലെ തന്നെ മുടി തഴച്ചു വളരുന്നതിനും എല്ലാം വളരെ അധികം സഹായകരം ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള നെല്ലിക്ക കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കിലോക്കണക്കിന് നമ്മയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. അത് എങ്ങിനെയാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *