ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറിനുമുകളിലേക്ക് പാറക്കല്ല് വീണപ്പോൾ….! (വീഡിയോ)

ഹിമാലയം പോലുള്ള വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങളിലൂടെയും പാറകകെട്ടിന്റെ അരികിലൂടെയുള്ള റോഡിലൂടെയും പോകുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി പാറകൾ മുകളിൽ നിന്നും ഒരു കാറിന്റെ മുകളിലേക്ക് വീണപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച വളരെയധികം ഭയാനകമായിരുന്നു. മനുഷ്യവികസനം വനപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതത്തെയും സ്വത്തേയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ തീപിടിത്തത്തിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലും.ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും മണ്ണിടിച്ചിൽ സംഭവിക്കാം, എന്നിരുന്നാലും, ഭൂപ്രദേശം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, കാലാവസ്ഥ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് മണ്ണിടിച്ചിൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തരം, തീവ്രത, ആവൃത്തി എന്നിവ ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. മനുഷ്യന് കാരണമാകുന്ന പല മണ്ണിടിച്ചിലുകളും ഒഴിവാക്കാനോ ലഘൂകരിക്കാനോ കഴിയും. ചരിവുകളുടെ മതിയായ ഗ്രേഡിംഗ് ഇല്ലാതെ റോഡുകളും ഘടനകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെയും ഡ്രെയിനേജ് പാറ്റേണുകളുടെ ആസൂത്രിതമായ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന്റെയും പഴയ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും ഫലമാണിത്. ഇതുപോലുള്ള മണ്ണിടിച്ചിൽ സമയങ്ങളിൽ അതിലൂടെയുള്ള യാത്ര വളരെയധികം ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും പാറകൾ വന്നു വീഴുന്നതുമൂലവും ഒട്ടേറെ നാശനഷ്ടങ്ങളും പലയിടങ്ങളിലായി സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറിനു മുകളിലേക്ക് പാറ വീഴുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച. കണ്ടുനോക്കൂ.

 

https://youtu.be/5lxfFJnY1Ro

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.