കട്ട പുരികം ഉണ്ടാകാൻ ദിവസവും ഇത് തേക്കൂ…!

കട്ട പുരികം ഉണ്ടാകാൻ ദിവസവും ഇത് തേക്കൂ…! കട്ടിയുള്ള പുരികം എപ്പോഴും സൗധര്യത്തിന്റെ ലക്ഷണം ആയി തന്നെ ആണ് കണക്കാക്കാറുള്ളത്. കണ്ണിനു മുകളിൽ ഉള്ള പുരികം കട്ടി കുറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ വളർന്നിട്ടല്ല ഉള്ളത് എങ്കിലും അത് കണ്ണിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വലിയ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ബാധിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പുരികം കട്ടിയുള്ളതാക്കി നില നിർത്താനുള്ള അടിപൊളി മാർഗം ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതും വളരെ അതികം ഫല പ്രധാനം ആയ രീതിയിൽ യാതൊരു വിധത്തിൽ ഉള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ..

അതിനായി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണ ആണ്. അത്തരത്തിൽ നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓയിൽ തന്നെ ആണ് നിങ്ങളുടെ കട്ടിയുള്ള പുരികം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാമഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല അതിലേക്ക് മൈലാഞ്ചി ഇല, പണി കൂർക്ക, തുളസി, ഒരു ചെറുനാരങ്ങയും എടുത്തുകൊണ്ട് സമം ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു കൺ മഷി ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് എങ്ങിനെ ആണ് എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി അറിയാൻ സാധിക്കും. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *