കണ്ണിനടിയിലെ കറുത്ത പാട് റബ്ബർ പോലെ മായ്ക്കാൻ ഈ ഒരു പൂവ് മതി…!

കണ്ണിനടിയിലെ കറുത്ത പാട് റബ്ബർ പോലെ മായ്ക്കാൻ ഈ ഒരു പൂവ് മതി…! കണ്ണിനടിയിലെ കറുപ്പ് വരുന്നത് മൂലം നിങ്ങളുടെ മുഖത് ഒരു ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാനും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടാനും എല്ലാം കാരണമാകുന്നുണ്ട്. കണ്ണിനടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറുപ്പിന് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയായ രീതിയിൽ ഉറങ്ങാത്ത കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിനു വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒക്കെ ആണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ണിന്റെ കറുപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പല വഴികളും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും ബലം കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ടാകും.

നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ ഉള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അടത്തുമ്പോഴും കണ്ണിനു വേണ്ട റസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ അധികം അത്യാവശ്യം തന്നെ ആണ്. അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു ബലം ലഭിക്കാതെ പോകുന്നതിനും കാരണമായി മാറിയേക്കാം. കണ്ണിനടിയിലെ കറുപ്പ് മാറുന്നതിനു ഇന്ന് വിപണിയിൽ ഒട്ടനവധി ക്രീമുകളും ലോഷനുകളും എല്ലാം ലഭ്യമാണ്. എന്നത് അത് കണ്ണിനടിയിൽ പുരട്ടുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നാച്ചുറലായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനടിയിലെ കറുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ കാണാം. അതും ഒരു പൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *