കരപ്പൻ മാറാൻ നാല് അടിപൊളി വഴികൾ..!

കയ്യിലെ കരപ്പൻ ഉണ്ടാകുന്നതു മൂലം നമ്മുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് പെട്ടന്ന് തന്നെ നിഗങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഉള്ള അടിപൊളി മാർഗം ഇതിലൂടെ അറിയാം അതും വളരെ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പപ്പായ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. പപ്പായ അല്ലെങ്കിൽ ഓമക്കായ എന്നൊക്കെ ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. പഴവര്ഗങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പഴവര്ഗം കൂടിയാണ് പപ്പായ. പണ്ടുകാലത് ഇത് ഓരോ വീട്ടിലും സുലഭമായി ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ചുരുക്കം ചില വീടുകളിൽ മാത്രമേ പപ്പായ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. വിറ്റാമിന് എ സി കാൽസ്യം അയൺ എന്നിവയുടെയും കലവറയാണ് പപ്പായ.

 

ഇത് പച്ചയായും പഴുതിട്ടും കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സാധാരണ പച്ച പപ്പായ കറിവച്ചും പഴുത്തത് ജ്യൂസ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെയും കഴിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എങ്ങനെ കഴിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരേപോളോയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ പപ്പായ ഇന്ന് വിപണിയിൽ നിന്നും മറ്റു പഴവര്ഗങ്ങള് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഇതും കുറച്ചധികം വാങ്ങുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന പപ്പായ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കരപ്പൻ പെട്ടന്ന് തന്നെ മാറാൻ ഉള്ള അടിപൊളി മാർഗം നിഗ്നൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.