കിഡ്നിയിൽ പ്രോടീൻ അടിയുന്നു എന്നതിന് ശരീരം മുന്‍കൂട്ടി കാണിക്കുന്ന ഏഴു ലക്ഷണങ്ങള്‍

കിഡ്‌നിയിൽ അമിത അളവിൽ പ്രോടീൻ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതുമൂലം ഒരുപാട് അതികം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടറിഞ്ഞു ചികിൽസിച്ചാൽമാത്രമേ അതിൽനിന്നും ബലം ലഭിക്കുകയുള്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വൃക്കരോഗം ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പ്രായമായവരിൽ നൂറിൽ പതിമൂന്നുപേർക്കും വൃക്കരോഗം ഉള്ളതായി കണക്കുകൾ പറയുന്നു. വൃക്കരോഗത്തെ നിസാരമായി കാണേണ്ട ഒന്നല്ല ഇത് പിടിപെട്ടാൽ മരണം സുനിശ്ചമാണ് എന്ന് വിദഗ്ധർ തെളിയിച്ചതാണ്.

വൃക്കകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോഡി അവയവങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റു അവയവങ്ങളെ സുഗമമായി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആന്തരിക പരിത സ്ഥിതി നിലനിർത്തി പോകുന്നത് ഈ വൃക്കകളാണ്. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം ഇരുപതിലേറെ തവണ ശുദ്ധികരിക്കുകയും ശരീരത്തിലെ ജലാംശത്തിന്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കടമയാണ് വൃക്കകളുടെ. വൃക്കകൾ വളരെ നിശബ്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരവയവമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അമ്പത് ശതമാനത്തോളം കേടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളു. ആയതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കിഡ്‌നിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന പ്രൊറ്റീന്റെ അപകടകരമായ ലക്ഷങ്ങ്ൾ എല്ലാം മുന്ക്കൂട്ടി എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എങ്ങനെ എല്ലാം ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നൊക്കെ ഈ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കണ്ടുനോക്കൂ.