കൂടിയ പ്രമേഹം ട്ടപ്പെന്ന് കുറക്കാം ഈയൊരു ചട്ടി പ്രയോഗത്തിലൂടെ….!

കൂടിയ പ്രമേഹം ട്ടപ്പെന്ന് കുറക്കാം ഈയൊരു ചട്ടി പ്രയോഗത്തിലൂടെ….! ചട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങിനെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രമേഹം കുറച്ചെടുക്കാം എന്നാവും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ഇതാ അത് എങ്ങിനെ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കി എടുക്കാം. പണ്ട് കാലത്ത് പ്രായമായവരിൽ മാത്രം കണ്ടു വന്നിരുന്ന ഒരു അസുഖം ആയിരുന്നു പ്രമേഹം അഥവാ ഷുഗർ, എന്നാൽ ഇത് ഇന്ന് ചെറുപ്പറിലും അതുപോലെ തന്നെ ജനിച്ചു വീണ കുട്ടിയിലും ഉൾപ്പടെ കണ്ടു വരുന്നതിനു കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പ്രമേഹം മൂലം നമുക്ക് മധുരമുള്ള ഒരു വസ്തുവും കഴിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇന്സുലിന് എന്ന ഹോർമോണിന്റെ വ്യതിയാനം ആണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രമേഹത്തിനു കാരണമാകുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും.

എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രമേഹം വളെര എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അടിപൊളി വഴി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കുക. അതും ചട്ടിയെടുത്ത അതിലേക്ക് വളരെ അധികം ഔഷധഗുണമുള്ള നെല്ലിക്കയും ചേർത്ത് നല്ല പോലെ തിളയ്പ്പിക്കുന്ന എന്നിട്ട് അതിന്റെ സത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം എടുത്തു ഉലുവ പൊടിയും ചേർത്ത ശേഷം നല്ല പോലെ ഇളക്കി ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ.. നല്ല ഗുണം ലഭിക്കും.

https://youtu.be/FoxIt2li8x4

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *