കെട്ടികിടക്കുന്ന കഫം പോയിക്കിട്ടാൻ ഇതൊരു തുള്ളി മാത്രം മതി…!

കെട്ടികിടക്കുന്ന കഫം പോയിക്കിട്ടാൻ ഇതൊരു തുള്ളി മാത്രം മതി…! കഫം കെട്ടുമാറാണ് ഇനി കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങി പൈസ കളയണ്ട ഈ നടൻ മരുന്ന് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഇന്ന് പ്രായ ബേധമന്ന്യേ എല്ലാ ആളുകളിലും വരുന്ന ഒരു അസുഗം ആണ് കഫം കെട്ട്. സാധാരണയായി തണുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. വാത, പിത്ത, കഫം എന്നിങ്ങനെയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പൊതുവെ ചികിത്സ നൽകാറുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കഫം കേട്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ ദോഷമായി തന്നെ വന്നു ഭവിച്ചേക്കാം. അതും നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഒന്നും അറിയാതെതന്നെ.

 

ഇങ്ങനെ രക്തത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകൂന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം കഫം പറ്റിപിടിക്കുകയും പിന്നീട് ആ അവയവൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. കഫം മൂലം തുമ്മൽ, തൊണ്ടവേദന, തലവേദ, പുറം വേദന തലയിൽ നീർക്കെട്ട് എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് താനെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ എത്ര കാലമായിട്ടും പോകാതെ കിടക്കുന്ന കഫം പെട്ടന്ന് തന്നെ പുറത്തടിക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടുപറമ്പിൽ തന്നെ ഉള്ള കയ്യോന്നിയുടെ ഇല ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഈ വിഡിയോയിൽ പറയും വിധം ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മതി. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *