കൈ കാൽ തരിപ്പും മരവിപ്പും കൊച്ചിപ്പിടുത്തവും എല്ലാം ഇതൊരു ഗ്ലാസ്‌ കുടിക്കുമ്പോഴേക്കും മാറും…!

കൈ കാൽ തരിപ്പും മരവിപ്പും കൊച്ചിപ്പിടുത്തവും എല്ലാം ഇതൊരു ഗ്ലാസ്‌ കുടിക്കുമ്പോഴേക്കും മാറും…! നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് തടസപ്പെടുമ്പോഴോ അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉള്ള രക്ത ചങ്ക്രാമണം നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കൈ കാൽ തരിപ്പും മരവിപ്പും ഒക്കെ അനുഭവദാരുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് കോച്ചിപ്പിടുത്തവും. കൈ കൽ കോച്ചിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗം മൊത്തം വേദന വരുകയും അനക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വലിയ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും എല്ലാം കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതൊരു അസുഖവും എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റി എടുക്കാനുള്ള റെമഡി ഇതിലൂടെ കാണാം.

 

അതിനു ആദ്യമായി എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആണ്. അതിനു ശേഷം ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് ഫല പ്രദമായ ഗ്രാമ്പൂ എടുത്തു നല്ല പോലെ ചതച്ചു കൊണ്ട് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു നല്ല പോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒട്ടു മിക്ക്യ രോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ആ വെള്ളം അരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വിഡിയോയിൽ പറയും വിധം ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കൂ. നല്ല ഗുണം ലഭിക്കും. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *