കോഫി പൗഡർ കൊണ്ട് ബാത്‌റൂമിൽ ഒറ്റത്തവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്യു 100% ഉപകാരം…!

പൊതുവെ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കോഫി പൌഡർ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം അല്ല നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വരെ നൂറു ശതമാനം പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കള കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൃത്തിയായിരിക്കേണ്ട ഇടമാണ് ബാത്രൂം. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടും അറപ്പും ഉളവാക്കുന്നത് ബാത്രൂം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസേറ് വൃത്തിയാക്കാനാണ്. ഇത് വൃത്തിയാക്കാതെ ഇരുന്നാൽ അതിനകത്തേക്ക് ആർക്കും കയറാൻ പറ്റാത്തതരത്തിലുള്ള രീതിയാകും.

 

വീട്ടിൽ അധിതികളോ മറ്റോ വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ബാത്രൂം ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാവും നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബാത്രൂം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ജം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലിക്വിഡുകളും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതെല്ലം ഉപയോഗിച്ച ശേഷവും നമുക്ക് ബാത്റൂമും ക്ലോസറ്റും ബ്രഷുപയോഗിച്ചു ശക്തി ആയി ഉറച്ചു കഴുകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലെ എല്ലാ തരത്തിലും ഉള്ള അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു അടിപൊളി മാർഗം ഇതിലൂടെ കാണാം. അതും നമ്മൾ നിത്യം കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ചു കാപ്പി പൊടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. അതിനായി ഈ വിഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.