കോഴിക്കൂട്ടിൽ നിന്നും ഒരു മൂർഖനെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ…!

കോഴിക്കൂട്ടിൽ നിന്നും ഒരു മൂർഖനെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ…! പാമ്പുകൾ പൊതുവെ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കയറിയതായി പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഉള്ള കോഴികളെ മൊത്തം തിന്നുന്ന ഒരു കാഴ്ച പലപ്പോഴൊക്കെ ആയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ഒരു ഉഗ്ര വിഷം വരുന്ന മൂർഖൻ ഒരു കോഴി കൂട്ടിൽ കയറുകയും പിണ്ടി അതിനെ പിടി കൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ അത് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ആയ കുറച്ചു ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കും. മൂർഖൻ പാമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ എല്ലാവര്ക്കും ഒരു പേടി കാണും.

കാരണം രാജവെമ്പാല ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷം വരുന്ന പാമ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് മൂർഖൻ പാമ്പ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പിനെ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീട്ടിലെ കോഴി കൂട്ടിൽ നിന്നും പിടി കൂടിയത്. കോഴികളുടെ അസഹ്യമായ സൗണ്ട് കെട്ട് വന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ആയിരുന്നു ആ വീട്ടുക്കാർ പാമ്പ് കോഴികളെ വിഴുങ്ങുന്ന കാഴ്ച കണ്ടത്. ഉടനെ തന്നെ നാട്ടുകാരും ഒക്കെ ചേർന്ന് ആ പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്ന ശ്രമത്തിൽ ആയി. പിന്നീടുള്ള കാഴ്ചകൾ വീഡിയോ വഴി കണ്ട് നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *