ക്യാപ്‌സിക്കം ഉണ്ടോ..? എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുടി പനംകുലപോലെ വളരും

പൊതുവെ ചില്ലിചിക്കൻ, ചോപ്‌സി പോലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ചൈനീസ് ഡിഷുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഒരു പച്ചക്കറി ഇനമാണ് ക്യാപ്‌സിക്കം. ഇത് മുളകുവർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ഒരു വിദേശ ഇനമാണ്. വെറും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഷുകൾക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ക്യാപ്‌സിക്കം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുടി തഴച്ചുവരാനുള്ള അടിപൊളി ട്രിക്കാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടികൊഴിച്ചിലും കൊഴിഞ്ഞ സ്ഥാനത്തു പുതിയ മുടി വരാത്തതും. നീളമുള്ള നല്ല ഉള്ളുള്ള മുടി ആഗ്രഹിക്കത്തൻവറായി ഇന്ന് ആരുംതന്നെ ഇല്ല. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ മാറ്റവും, കാലാവസ്ഥയിൽ പൊടിപടലങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ മുടിയെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

 

ഇത്തരത്തിൽ മുടികൊഴിയുന്നത് തടയാൻ വളരെയധികം പാടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനും മുടി തഴച്ചുവളരുന്നതിനു വേണ്ടി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകൾ വാങ്ങി തലയിൽ തേയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒക്കെ നല്ലത് മുടിക്ക് വേണ്ട പോഷണങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകതന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഇതുപോലുള്ള കെമിക്കലുകൾ വാങ്ങി തേച്ച് പലതരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സിനും വഴിവയ്ക്കാതെ നാച്ചുറലായും ഹെൽത്തിയായും നിങ്ങളുടെ മുടി വെറും കാപ്സികം ഉപയോഗിച്ച് അടിപൊളിയായി തഴച്ചുവളരാനുള്ള ഒരു വിദ്യ നിങ്ങൾക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.