ഗ്യാസ് കുറ്റിയുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ…!

ഗ്യാസ് കുട്ടിയുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ…! ഗ്യാസ് കുറ്റി എടുത്തുമാറ്റുമ്പോൾ പ്രിത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതും ഒരു അടുക്കളയിൽ നിന്നും വളരെ അതികം അപകടകാരിയായ ഒരു മൂർഖനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അധികം ജാഗൃതയോടെ വേണം ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും ഒക്കെ പെരുമാറുവാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പാമ്പിന്റെ കടി വാങ്ങി വയ്‌ക്കേണ്ടി വരും.

 

വീട്ടുക്കാർ പാചകാവശ്യത്തിനു അടുക്കളയിൽ പോയി നിന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ആയിരുന്നു കണ്ടത് അതും ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് പത്തി വിടർത്തികൊണ്ട് ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. അതിനു മുന്നേ ആരെങ്കിലും അടുക്കളയിൽ കയറി ഗ്യാസ് കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയാലുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം അക്രമ ശക്തൻ ആയിട്ട് ആയിരുന്നു ആ മൂർഖൻ പാമ്പ് ആ ഗ്യാസ് കുട്ടിയുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നത്. അതിനെ കണ്ടപാടെ വീട്ടമ്മ പാൽ കൊടുത്തതും അത് കുടിച്ചതും വളരെ അധികം അത്ഭുതം നിറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം തന്നെ ആയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഒരു കാഴ്ച ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *