ഗ്യാസ് ടാങ്കർ നടുറോട്ടിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ…!

ഗ്യാസ് ടാങ്കർ നടുറോട്ടിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ…! ടാങ്കർ ലോറി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തീ പിടിക്കുകയും പിന്നീട് സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുക. വാഹനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അതികം അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു വാഹനം ഇന്ധനം ഗ്യാസ്റ എന്നിവ നിറച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഇന്ധന വാഹനങ്ങൾ എങ്ങാനും മറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തീ പിടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ ഒരു ചുറ്റളവിൽ ഉള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ചുട്ടു ചാമ്പലാവും. അത്രയ്ക്കും അതികം അപടം തന്നെ ആണ് ഇന്ധനം നിറച്ച വാഹനങ്ങൾ.

വലിയ വലിയ ട്രക്കുകൾ പ്രിത്യേകിച്ചും ഇന്ധനവും ഗ്യാസും മറ്റുമെല്ലാം കൊണ്ടു പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഇവ എല്ലാം ഓടിക്കുന്നതിനു വളരെ അധികം ശ്രദ്ധയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ജോലിയിൽ വളരെ അധികം പ്രവിന്ന്യവും വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു വിധത്തിൽ ഉള്ള കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് സുരക്ഷിത മായി ഒരു ഇടത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കു. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഡ്രൈവരുടെ പിഴവ് മൂലം ഇന്ധന വാഹനത്തിനു നടുറോഡിൽ വച്ച് തീ പിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.