ഗ്രീൻ ടി കുടിക്കേണ്ടരീതിയില്കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണികിട്ടും…..!

ഗ്രീൻ ടി കുടിക്കേണ്ടരീതിയില്കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണികിട്ടും…..! ശരീരത്തിന് വളരെ അതികം ഗുണങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന വളരെ നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് ഗ്രീൻ ടീ. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുക എന്നത് ഇപ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് ഒരു ശീലമായി മാറിയിരിക്കുക ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ ആണ്. ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നതിലൂടെ ഉള്ള ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളുകളെ എല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുനണത്തിനും ശരീരം നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും എന്നതുതന്നെ ആണ്.

ഗ്രീൻ ടീ ഇത് ഒരുപാട് പോഷക ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യട്ടോ ന്യൂട്രിയന്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വിറ്റാമിനുകളും അടങ്ങിയ ഒന്ന് തന്നെ ആണ് ഗ്രീൻ ടീ. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ ഗാനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് നിന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന രോഗാണുക്കളെ തടുക്കുന്നതിനും സഹായകം ആണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഗ്രീൻ ടീ നിങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നപോലെ കുടിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര ഫലം കിട്ടിയെന്നു വരില്ല.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *