തുമ്മി തുമ്മി വയ്യാതായോ? സ്വിച്ച് ഇട്ടപോലെ തുമ്മലും ജലദോഷവും നിൽക്കും ഇതൊന്ന് നെറുകയിൽ തൊട്ടാൽ മതി…!

തുമ്മി തുമ്മി വയ്യാതായോ? സ്വിച്ച് ഇട്ടപോലെ തുമ്മലും ജലദോഷവും നിൽക്കും ഇതൊന്ന് നെറുകയിൽ തൊട്ടാൽ മതി…! നിങ്ങളുടെ തുമ്മലും ജലദോഷവും എല്ലാം വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ മാറ്റി എടുക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും വരാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എടുക്കുന്നതിനും ഉള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ജലദോഷവും തുമ്മലും എല്ലാം സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് വെയിലോ മഴയോ മഞ്ഞോ ഒക്കെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ ആഫ്റ്റർ എഫ്ഫക്റ്റ് ആയി പലരിലും അത് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം തന്നെ ആണ് അത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രശനം മാറ്റി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തുമ്മലും ജലദോഷവും എല്ലാം മാറ്റി എടുക്കാനുള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ അറിയാം. അതും വളരെ അധികം ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ അടകിയിട്ടുള്ള പനികൂർക്കയും അതുപോലെ തന്നെ രാസ്നാദി ചൂര്ണവും ഈ വിഡിയോയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഫല പ്രദമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു റെമഡി ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

https://youtu.be/9ax52e_cuOM

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *