നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നിത്യരോഗി ആയേക്കാം

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എഴുപതു ശതമാനവും ജലമാണ്. എന്നാൽ ഈ ജലത്തിന്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കുറയുന്നത് മൂലം പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ഇത്ര അളവിൽ കുടിക്കണം, സിപ് ബൈ സിപ് ആയി കുടിക്കണം, ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കരുത്, ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കരുത് എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ നിത്യേന കേട്ടുവരുന്നുണ്ട്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക്യ അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണം രക്തക്കുറവും ശരീരത്തിലെ ജലത്തിന്റെ കുറവുമൂലവുമാണ്. നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന മൈഗ്രേഷൻ മൂലമല്ലാത്ത പല തലവേദനകളും, ശരീരത്തിലെ മസിലിന്റെ ഉരുണ്ടുക്കേറ്റവുമെല്ലാം വെള്ളം കുടിച്ചു അല്പസമയത്തിനുശേഷം മാറുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ അസിഡിറ്റി മൂലമുണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങളും കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായകമാകും. നിങ്ങൾ ഈ വിഡിയോയിൽ പറയുന്ന പോലെ വെള്ളംകുടിക്കുന്നതിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഒഴിവായിക്കിട്ടുന്നതാണ്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.


Seventy percent of our body is water. But our body experiences many problems due to reduced water levels in the body. Today there are a lot of things on social media about drinking water. We hear rules and regulations every day that you have to drink so much water, sip by sip, don’t drink hot water after meals, don’t drink water while eating.

Most of the ailments in our body are due to lack of blood and lack of water in the body. Many headaches, not due to migration, and muscle rollin in the body change after a while of drinking water. Similarly, it helps in reducing the causes caused by acidity in the body. If you follow the instructions of drinking water as you say in this video, all such problems will be avoided in you. Watch the video.

Leave a Reply

Your email address will not be published.