നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ പുട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ…!

നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ പുട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ…! ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തവണയെങ്കിലും ചെയ്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും രുചിഊറും അടിപൊളി വിഭവം. മലയാളികൾക്ക് പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപരിചിതൻ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുട്ട് കഴിക്കാത്ത മലയാളികൾ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. പുട്ടിന്റെ കൂടെ പഴം ആയാലും കടല ആയാലും മറ്റു ഇറച്ചി വിഭവങ്ങൾ ആയാൽ പോലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത്രയേറെ ആളുകൾക് ഇഷ്ടപെടുന്ന ഒരു വിഭവം ആണ് പുട്ട്. പല തരത്തിൽ ഉള്ള പുട്ടുകൾ നമുക്ക് അറിയാം. അരിപ്പുട്ട്, ഗോതമ്പ് പുട്ട്, റാഗി പുട്ട്, കൊള്ളി പുട്ട് എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് അതികം പുട്ടുകൾ.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പുട്ട് മാറ്റി വച്ച് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്ക്. അതും ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കുറ്റി പുട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടു കറക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അടിപൊളി കൊതിയൂറും വിഭവം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം ഈ വീഡിയോ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു മനസിലാക്കണ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് എങ്ങിനെ ആണ് എന്ന് അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.