പല്ല് പുളിപ്പ്, പല്ല് വേദന, പല്ല് വൃത്തിയാവാൻ ഇതു മതി…!

പല്ല് പുളിപ്പ്, പല്ല് വേദന, പല്ല് വൃത്തിയാവാൻ ഇതു മതി…! തണുത്ത ബക്ഷങ്ങളും ചൂടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോ പല്ലിനു അസഹനീയമായ വേദനയും അതുപോലെ തന്നെ പുളിപ്പും അനുഭവ പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം. പല്ലുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള വേദനകളെ പോലെ നിസാരമായി തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. കാരണം പല്ലുവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയിട്ട് ഒന്ന് വായ തുറക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വളരെ വിഷമകരമായ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ ആണ്..

 

അതുമൂലം അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ട സാഹചര്യം മിക്ക്യ ആളുകൾക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന പല്ലുവേദന മൂലം ചിലപ്പോൾ നമ്മുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രശനമാണ് നമ്മൾ ദിവസേന രണ്ടുതവണ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ആയാൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. പല്ലുവേദന പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മരുന്ന് പരീക്ഷിച്ചാലും ഉടനടി ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ വെറും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഈ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പല്ലുവേദനയും പല്ലു പുളിപ്പും എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള വഴി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *