പൂക്കള്കൊണ്ട് മുഖം വെളുപ്പിക്കാം വെറും അഞ്ചു മിനിറ്റുകൊണ്ട്

നമ്മളുടെ മുഖം എത്ര ക്ലിയർ ആണെങ്കിലും വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കയറിവരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മുഖക്കുരു. ഇത് മുഖത്തുവന്നു നിറയുന്നത് മൂലം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ എണ്ണമയം കൂടിയ സ്കിന്നിൽ ആണ് പൊതുവെ മുഖക്കുരു വരാൻ സാദ്ധ്യതകൾ ഏറെയുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഇത്തരം ആളുകൾ എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചതും വറുത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടും മുഖത്ത് വളരെയധികം കുരുക്കൾ വന്നു നിറയാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ മുഗം ഭംഗിയില്ലാത്ത ആകുന്നതിനു കാരണമാകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല ക്ലിയർ ആയ സുന്ദരമായ മുഖം നേടിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്.

എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന മുഖക്കുരു പിന്നീട് പല കുഴികളായി രൂപപ്പെട്ടു മുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപെടുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മുഖത്തെ കുഴികൾ മാറി മുഖകാന്തി വർധിപ്പിക്കാൻ പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകൾ മുഖത്ത് വാരിത്തേച് ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്ടിനു വഴിവച്ചവരാവും നമ്മളിൽ പലരും. ആദ്യം ഇതെല്ലം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റിസൾട്ട് കിട്ടുമെങ്കിലും അവസാനം അത് വലിയ തോതിലുള്ള സ്കിൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നാച്ചുറലായ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള പൂവ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ കുരുക്കളും കറുത്തപാടുകളും മാറ്റിയെടുത്തു മുഖം നല്ല ക്ലിയരും സുന്ദരവുമാക്കാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കൃത്യമായി കണ്ടുനോക്കൂ.

https://youtu.be/qHtcttYWgS0

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *