പെരുംജീരകം തിളപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ റബ്ബർ കൊണ്ടും മായിച്ചപോലെ മുഖത്തെ കറുപ്പും കരുവാളിപ്പും മാറും….!

പെരുംജീരകം തിളപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ റബ്ബർ കൊണ്ടും മായിച്ചപോലെ മുഖത്തെ കറുപ്പും കരുവാളിപ്പും മാറും….! മുഖം ഒരു പാടുകളും അതുപോലെ തന്നെ വൃത്തിയോട് കൂടി വെളുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇതാ അതിനൊരു അടിപൊളി പരിഹാരം ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ആണ് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ സൗന്ദര്യം ഉള്ളതായി നടക്കുന്നതിനു. എന്നാൽ മനുഷ്യനിൽ പ്രായമാവും തോറും അവരുടെ മുഖത് പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും കണ്ടുതുടങ്ങും. മുഖത്തെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്കിൻ ചുളിയുന്നതും ഓരോ തരത്തിലുള്ള കുഴികൾ മുഖത്തു രൂപപെടുന്നതുമൊക്കെ ആയി.

ഇത് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളെ പ്രായംതോന്നിപ്പിക്കുന്നതിനു ഇടയായേക്കും. ഇത് നമ്മെ മാനസിക മായി വളരെ തളർത്തുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനായി വിപണിയിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന കെമിക്കൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫേസ് ക്രീമുകളും ലോഷനുകളും എല്ലാം പലരും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഇല്ലാതെ തന്നെ പേരും ജീരകം ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തിളപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്ന് മുഖത്തു തേച്ചു നോക്ക്. നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ ഏതൊരു തരത്തിൽ ഉള്ള കറുത്ത പാടുകളും കരിവാളിപ്പും മാറി മുഖം വെളുത്തതാക്കി മറ്റും. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *