പ്രകൃതിദത്തമായ സിമ്പിൾ ഓയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം….!

പ്രകൃതിദത്തമായ സിമ്പിൾ ഓയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം….! പ്രകൃതി ദത്തമായ ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി എണ്ണ ആണ്. നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പഴം ആണ് ഓറഞ്ച്. അത്ക കൊണ്ട് തന്നെ ഓറഞ്ച് എണ്ണ പഴം കഴിയാത്തവർ ആയി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും,. കാരണം കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ കഴിക്കുന്ന വളരെയധികം ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് ഓറഞ്ച്. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി നമ്മൾ വെറുതെ കളയുക ആണ് പതിവ്.

എന്നാൽ ഇനി തൊലി കളയാതെ എടുത്തു വച്ചോളു. ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖ സൗദ്യര്യം വർധിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും.. ഓറഞ്ച് എന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ്. ഇതിന്റെ തൊലി വെറുതെ കളയരാണ് പതിവ് എന്നാലും. അതിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നേ വരെ അറിയാതെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെ ആണ് എന്നും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങയുടെ മുഖ സൗന്ദര്യം വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എണ്ണ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുവന്ന വിധമൊക്കെ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *