പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ….!

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ….! പൊതുവെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിയുടെ വിളയാട്ടത്തിൽ നിന്നും അതിനെ ഒക്കെ വെല്ലുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള കുറച്ചു പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. ഓരോ പ്രകൃതി ദുരന്തവും വളരെ അധികം നാസ നഷ്ടം വരുത്തി കൊണ്ട് ആണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പടുത്തുയർത്തിയ പലതും നിമിഷ നേരംകൊണ്ട് ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടനവധി ആളുകളുടെ ജീവനും അതുപോലെ ഇല്ലാതായി പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. മലയിടിച്ചിലും ഉലർപൊട്ടലും, പ്രളയവു, സുനാമിയും, ഭൂമി കുലുക്കവും എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ആണ്.

ഇവ ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടം അത്രത്തോളം വലുതാണ് എന്ന് തന്നെ പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒട്ടനവധി പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന്റ ഭീകര ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിൽ കടലിൽ സുനാമി ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് കപ്പലുകളും ബോട്ടുകളും ഉൾപ്പടെ ഉള്ളവ കരയിലേക്ക് ചെന്ന് പതിക്കുന്നതും ആയ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഡ്രൈയസ്യങ്ങളും മറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. അത്തരത്തിൽ കുറെ അതികം നാശ നഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി വച്ച പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *