പ്രതിരോധ ശക്തി നാലിരട്ടി ആവും ഈ പഴം കഴിച്ചാൽ….!

പ്രതിരോധ ശക്തി നാലിരട്ടി ആവും ഈ പഴം കഴിച്ചാൽ….! നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉള്ള വൈറസുകളോ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉള്ള രോഗങ്ങളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എതിർക്കുന്നതിനു ശരീരത്തിന് വേണ്ട ശക്തിയാണ് ശരീരത്തിന്റെ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൽ ചെറിയ രോഗങ്ങൾ വന്നു അത് മൂർച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് വലിയ രോഗത്തിലേക് വരെ എത്തിപെടുന്നതിനും കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട്തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട പ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ ആണ് ഉത്തമമായ ഒരു പ്രതിവിധി.

മാറാത്ത ജലദോഷവും തുമ്മലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചെറിയ രോഗങ്ങളും എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ്. കൊറോണ വന്നു പോയ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറവായിരിക്കും എന്നത് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഉണ്ട്. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഈ വിഡിയോയിൽ പറയുന്ന വിധം കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *