പ്രമേഹം അകറ്റാൻ അഞ്ചു ഗ്ലാസ് കരിങ്ങാലി വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുടിച്ചുനോക്കൂ

പ്രമേഹം അകറ്റാൻ അഞ്ചു ഗ്ലാസ് കരിങ്ങാലി വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുടിച്ചുനോക്കൂ..! പ്രമേഹം അത്ര നല്ല രോഗം ഒന്നും അല്ല. ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലൻ എന്നറിയ പെടുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ് പ്രമേഹം അഥവാ ഷുഗർ. ഷുഗർ ലെവൽ താഴ്ന്നാലും കൂടിയാലും പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് രോഗം വരാതെ നോക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രമേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശരിയാണ്. പ്രേമേഹം വരാതെ നോക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. ശരീരത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസവും ഇൻസുലിൻ കുറവുമാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം.

എന്നാൽ ഇനി ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു അടിപൊളി ടിപ്പും ആയിട്ടാണ്. അതും ഒരു അടിപൊളി ഒറ്റ മൂലിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രമേഹത്തെ നിയാതിരിക്കാവുന്നന്നതാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായർക്ക് വരെ പ്രമേഹം പിടിപെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത്. മലയാളികളുടെ തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റം തന്നെയാണ് ഇതിനു കാരണം. പ്രമേഹത്തിനു അധികമായി കാരണമാകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതുമൂലം ഇത് പലരിലും വലിയ പ്രശനം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹം എന്ന പ്രശ്നത്തിന് ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നതുപോലെ കരിങ്ങാലി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മാത്രമതി. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.