ബൈക്കിൽ ഇത്രയും മോശംവഴിയിലൂടെ തടികയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇയാളെ സമ്മതിക്കണം.

ബൈക്കിൽ ഇത്രയും മോശംവഴിയിലൂടെ തടികയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇയാളെ സമ്മതിക്കണം. തടി കയറ്റാൻ പൊതുവെ ലോറികളും മറ്റും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇയാൾ സ്വന്തം റിസ്കിൽ ബൈക്കിൽ കയറ്റി തടി കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് കണ്ടോ. അതും വാഹനം മര്യാദയ്ക്ക് ഓടിച്ചു പോകുവാൻ സാധിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെ. ഏറ്റവും അതികം അപകടം നിറഞ്ഞ ജോലികളിൽ ഒന്നാണ് വാഹനത്തിൽ വലിയ ഭാരം വരുന്ന തടികൾ കയറ്റുന്നത്. പൊതുവെ ഭാരമേറിയ മരത്തടികൾ താഴെ നിന്നും ഒരു വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിനു പത്തു മനുഷ്യർ ഒരുമിച്ചു നിന്നാൽ പോലും പലപ്പോഴു സാധിക്കാറില്ല.

 

ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇയാൾ ചെയ്ത ഈ പ്രവർത്തി വളരെ അധികം പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാഹനത്തിനു രണ്ടു സൈഡിൽ വച്ച് ഒരു ചെറിയ പി വി സി പൈപ്പ് കെട്ടി തൂക്കി പോകുവാൻ തന്നെ വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ആണ് പലർക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാണാം വരുന്ന രണ്ടു തടി കഴങ്ങളുടെ കാര്യം പ്രിത്യേകിച്ചു എടുത്ത് പറയേണ്ടതില്ലലോ. അയാൾ ഇത് കൊണ്ട് പോകുവാൻ കാണിക്കുന്ന ടെക്‌നിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട മനോ ധൈര്യവും എല്ലാം നിങ്ങളക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *