ബ്ലഡ് പ്രെഷർ ഉള്ളവർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെപോകരുത്

ഇന്ന് പൊതുവെ മിക്ക്യ ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ബി പി അഥവാ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വയറിളക്കം തലകറക്കം ആകട്ടെ എന്ത് രോഗമായി ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയാലും ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാഡ്ജ് ചുറ്റി ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. രക്ത സമ്മർദ്ദം സാധാരണയായി മുപ്പത് മുപ്പത്തിയഞ്ചു വയസിനുമുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരാറുള്ളത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിത സിലിയിൽ വന്ന മാറ്റം ഇത് ചെറുപ്പകാർക്കിടയിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

രക്ത ധമനികളിലൂടെ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ രീതിയിലുള്ള പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടി വരുബോഴാണ് നമ്മുക്ക് രക്തസമ്മർദം അനുഭവ പെടുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രസ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴിവച്ചേക്കാം. ഇതെല്ലാത്തിനും ഒരുവിധം കാരണം എന്നുപറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണരീതികൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രെഷർ ഉള്ളവർ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ഒരു ഭക്ഷണക്രമം തുടരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രെഷർ തീർച്ചയായും കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

BP or blood pressure is a common disease commonly seen in mica people. Whatever you have now, diarrhea, dizziness, no matter what the disease is, you’ll see the doctor checking the blood pressure with a badge in our hands. Blood pressure is usually seen in people over thirty-five years of age. But this is a change in our life’s silily life.

We experience blood pressure when we have to give more pressure when we cannot pump blood through our blood vessels. This can lead to a variety of health problems. It’s all about our diet. So if people with pressure continue a diet as seen in this video, your pressure can definitely be reduced. Watch this video for that.