രാത്രി ഒരു സ്പൂൺ ചായപ്പൊടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മുടി തഴച്ചു വളരും…!

രാത്രി ഒരു സ്പൂൺ ചായപ്പൊടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മുടി തഴച്ചു വളരും…! ഇത് നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് നാച്ചുറലായ കറുപ്പും വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു റെമഡി കൂടെ ആണ്. മുടി കൊഴിച്ചിലും മുടി ശരിയായ രീതിയിൽ വളരാത്തതും എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ മുടിയുടെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതിനു വലയ കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ നില്കുന്നതിനും മുടി വലിയ രീതിയിൽ തഴച്ച് വളരുന്നതിനും ഒക്കെ ഉള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു മനസിലാക്കവുന്നതാണ്. മുടി തഴച്ചു വളരുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് വിപണിയിൽ ഒട്ടനവധി മരുന്നുകളും ഓയിലുകളും എല്ലാം വാങ്ങാൻ കിട്ടും.

എന്നാൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രം ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഗുണം ലഭിച്ചതായി അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളു. എന്നാൽ മറ്റു ചിലകർക്ക് അത്തരത്തിൽ വലിയ പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണം ആകുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ നാച്ചുറൽ ആയ ഈ രീതി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മുടി വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതും ചായപൊടിയും ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയും കറിവേപ്പിലയും സമാസമം ചേർത്ത് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഹെയർ പാക്ക് കൊണ്ട്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *