ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ….!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ….! ഇന്ന് കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ പദാർധം ആയി മാറിയിരിക്കുക ആണ് ബർഗർ. പണ്ട് കാലത് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കിട്ടിയിരുന്ന ഈ ബർഗർ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ബർഗർ ഷോപ്പുകളുടെ ഒരു നിര തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. അത്രത്തോളം ബർഗർ ഷോപ്പുകൾ ഇന്ന് മുക്കിലും മൂലയിലും ഉണ്ട്. ഇത് ദിവസവും കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനു അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് തന്നെ ആണ് സാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് സാധാരണ കണ്ടു വരാറുള്ള എത്ര വലിയ ബർഗർ ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന തരത്തിൽ ആയിരിക്കും.

എന്നാൽ ഇവിടെ സാധാരണ അത്രത്തോളം വരുന്ന ബർഗറിനെക്കാളും ഒക്കെ നാലിരട്ടി വാര്പ്പത്തിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം. അതും നാല് പേര് ചേർന്നാൽ പോലും പൊക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ വലിയ പാറ്റിയും വച്ച് കൊണ്ട് ഒരു കിടിലൻ വലുപ്പത്തിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുക ആണ് ഇവിടെ. അതിന്റെ കാഴ്ചകൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *