വമ്പൻ മുതലയെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ ശ്രമിച്ച നാട്ടുകാർക്ക് സംഭവിച്ചത്….!

അപകടകരിയായ ഒരു ജീവിയാണ് മുതലകൾ. നമ്മൾ മുതലകൾ കൂടുതൽ ആയി കണ്ടിട്ടുള്ളത് മൃഗ ശാലകളിൽ നിന്നും മാത്രം ആയിരിക്കും. അതും അവിടെ നിന്നും ഒരു വലിയ മുതലയെ എടുത്താൽ ഒരു മനുഷ്യനോളം വലുപ്പം ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഇവിടെ അതിനേക്കാൾ എല്ലാം പത്തിരട്ടി വലുപ്പത്തിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലയെ ആണ് ഇവിടെ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും അതികം അപകടകാരിയായ ഒരു ജീവിയാണ് മുതലകൾ. സാധാരണ ഇത് കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിയായാൽപോലും വെള്ളത്തിലാണ് ഇവ കൂടുതൽ സമയവും ചിലവഴിക്കാറുള്ളത്.

പൊതുവെ ഇവയെ നമ്മൾ മൃഗശാലകളിലും വൈൽഡ് ലൈഫ് ചാനലുകളിലും മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതലായും കാണാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിന്റെ ഏകദേശവലുപ്പം എല്ലാവര്ക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട്അ അതികം പകടം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതന്നെയാണ് ഈ മുതലകൾ. എന്നാൽ ഈ വിഡിയോയിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മുതലയെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നട്ടുവക്കാർക്ക് സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്നതും വളരെ അധികം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും ആയ ഒരു കഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻസാധിക്കും. അതിന്റെ തലയുടെ വലുപ്പം തന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാം അതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള വലുപ്പം എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നത്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.