വയറ്റിലേയും വായയിലേയും പുണ്ണ് പൂർണ്ണമായും മാറും ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം

വയറ്റിലേയും വായയിലേയും പുണ്ണ് പൂർണ്ണമായും മാറും ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അതിനുള്ള ഒരു അടിപൊളി വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ അറിയാൻ സാധിയ്ക്കുന്നതാണ്. മൗത് അൾസർ അല്ലെങ്കിൽ വായ്പുണ്ണ് എന്നത് ഇന്ന് പൊതുവെ എല്ലവർക്കും വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. പ്രണയബദ്ധമെന്ന്യേ ഇത് എല്ലാവരിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പലരും പലരീതിലുള്ള സ്വയം ചികിത്സകൾ നടത്താറുണ്ട്, മിക്കയത്തും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി കണ്ടതായിരിക്കാം. വായ്പ്പുണ്ണ് വന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി ബി കോംബ്ലസ് വാങ്ങികഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും കൂടുതൽ.

വിറ്റാമിന് ബി കോംപ്ലക്സ് കൂടാതെ, തൈര്, പേരയുടെ ഇലച്ചാവയ്ക്കുന്നവരും മുരിങ്ങയുടെ തോൾ ചെത്തി മുറിവുള്ളയിരത്ത വയ്ക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഹൃസ്വകാലത്തേക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതുമാത്രമായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആണ് വയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ്. ഇത് പലപ്പോഴും അൾസർ പോലുള്ള വലിയ വലിയ അസുഖങ്ങളിലേക്ക് വഴി വയ്ക്കുന്നതിനും കാരണമായേക്കാം. നമ്മൾ എന്തിനു ചികിത്സകൊടുക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ എല്ലാം കാരണം കൂടെ അറിഞ്ഞുവേണം ചികിൽസിക്കാൻ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഫലമുണ്ടാകു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വായയിലെയും വയറ്റിലെയും പുണ്ണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു അടിപൊളി ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.