വരണ്ടുകിടക്കുന്ന വയലിലെ മണ്ണുമാറ്റിനോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച…!

വരണ്ടുകിടക്കുന്ന വയലിലെ മണ്ണുമാറ്റിനോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച…! നമ്മുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ പുഴയിലും വയലിൽ നിന്നും എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ചേർ മൽസ്യങ്ങൾ എത്ര വേനൽ ആയാലും ചാവുകയില്ല എന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ ചേറിലും മറ്റും വളരുന്ന ഈൽ ബ്രാൽ പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ എല്ലാം പൊതുവെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് കയറ്റി ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാലോ ഒന്നും എളുപ്പത്തിൽ അവ ശ്വാസം കിട്ടാതെ ചാവുകയില്ല. അതിനെ മറ്റുള്ള മൽസ്യങ്ങളെക്കാൾ ചേറിൽ നിന്ന് പോലും ഓക്സിജൻ ആഗീരണം ചെയ്തു കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് ഉണ്ട്.

 

അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വലിയ ഈൽ മത്സ്യത്തെ പിടികൂടാനും വളരെ അധികം പ്രയാസം തന്നെ ആണ്. അതും നമ്മൾ എത്ര പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിന്റെ പുറത്തുള്ള വഴുവഴുപ്പുള്ള കോട്ടിങ് ന്റെ കാരണത്താൽ അത് പിടി വിട്ടു പോകുവാനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെ കൂടുതൽ ആണ്. ഇതിനെ പിടിക്കാൻ കിട്ടിയാലോ അതിനെ കൊല്ലുക എന്നതും വലിയൊരു ടാസ്ക് തന്നെ ആണ്. അത്തരത്തിൽ വറ്റിവരണ്ട ഒരു വയലിലെ ചേർ മാറ്റിയപ്പോൾ കണ്ട മൽസ്യങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.