വിമാനം താഴെ ഇറക്കി കത്തി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പൈലറ്റ് പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്നത്….!

വിമാനം താഴെ ഇറക്കി കത്തി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പൈലറ്റ് പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്നത്….! ഒരു പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് അപകടത്തിൽ പെടുന്നതിനു മുൻപ് നടന്ന വളരെ അധികം പേടി തോന്നുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതും ആയ ഒരു കാഴ്ച്ച ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക. അതും വിമാനം അപകടത്തിൽ പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അത് മുഴുവൻ ആയി കടത്തുന്നതിന് മുന്നേ റൺവേയിൽ മറ്റാർക്കും അപകടം ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ റൺവേ ഇൽ ഇറക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം ആണ് അതിൽ നിന്നും ആ പൈലറ്റ് പുറത്തിയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയത്. വിമാനം എന്നത് വളരെ അധികം സൂക്ഷമതയോടെ വളരെ അധികം പരിശോധനകൾ നടത്തി ആണ് ഓരോ യാത്രയ്ക്കും സജ്ജമാക്കുന്നത്.

 

എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ പെട്ടന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ പലപ്പോഴും ആയി വിമാനം അപകടത്തിൽ വന്നു പതികാനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതൽ ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതുപോലെ ഒട്ടനവധി വിമാന അപകടങ്ങൾ ആണ് ഇന്ന് പല ഇടങ്ങളിൽ ഒക്കെ ആയി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇത്രയും ആളുകളെ വഹിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വാഹനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വിമാന അപകടങ്ങൾ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള ആഘാതത്തിലേക്കും കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ അതുപോലെ കുറച്ചു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വിമാന അപകടങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *