വെരിക്കോസ് വെയ്ൻ ചുരുങ്ങിപോകും ഈയൊരു ഇല വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ…!

വെരിക്കോസ് വെയ്ൻ ചുരുങ്ങിപോകും ഈയൊരു ഇല വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ…! വെരികോസ് വെയ്ൻ മാറി വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദനയില്ലാതെ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു റെമഡി ആണ് ഇതിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. വെരികോസ് എന്നത് കൂടുതൽ ആളുകളിലും കണ്ടു വരുന്ന ഒരു അസുഖമായി മാറിയിരിക്കുക ആണ്. ഇത് പാരമ്പര്യം ആയും അതുപോലെ തന്നെ ദീർഘ നേരം നിന്ന് കൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് സെക്യൂരിറ്റി ആയും വെയ്റ്റർ ആയും സെയിൽസ് മാന് ആയും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലൊരു അസുഖത്തിന് കാരണം ആകുന്നുണ്ട്.

വെരികോസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അതികം വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് അത്ര പെട്ടന്ന് ഒന്നും ചികിൽസിച്ചു പൂർണമായും ബദ്ധമാക്കി എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വരില്ല എന്നത് തന്നെ ആണ് ഈ അസുഖം വരുന്നത് മൂലമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള വെരികോസിൻ ആയൂർവേദ രീതികൾകൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള അടിപൊളി മാർഗം ഇതിലൂടെ കാണാം. അതും വളരെ അധികം ഫലപ്രദായമായ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ തുളസിയും ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്തു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കൃത്യമായി കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *