വേലക്കാരി ചെയത കാര്യം കണ്ടോ…!

വേലക്കാരി ചെയത കാര്യം കണ്ടോ…! പല ആളുകളും അവരുടെ ജോലി തിരക്കുകൾ കാരണം വീട് നോക്കാനും മറ്റും സമയം കിട്ടാതെ വരുന്ന സമയത്ത് പുറമെ നിന്നും വേലക്കാരികളെ വയ്ക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ അവരെ വീട് മുഴുവൻ ഏല്പിച്ചു പോകുന്ന സമയത്തു വളരെ അധികം വിശ്വസിച്ചു തന്നെ ആണ് പോകുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ജോലിക്ക് വയ്ക്കുന്ന വേലക്കാരികൾ അവർ ജോലി ചെയുന്ന വീടും സ്വന്തം വീട് പോലെ തന്നെ കാണാം. എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇവർക്ക് വീട്ടിൽ കുറച്ചു പൈസ കണ്ടപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് മറന്നു പോയി.

 

വീട്ടുടമ ടേബിളിനു മുകളിൽ വച്ച് പോയ ക്യാഷ് കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കുകയും പിന്നീട് ആ പൈസ അവർ അവളുടെ ടിഫിൻ ബോക്സിനകത്തു ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുകയും ആണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇതെല്ലം കണ്ടു കൊണ്ടിരുന്ന ആ വീട്ടിലെ ചെറിയ കുട്ടി വീട്ടുടമ വന്നപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അവരോടു പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ വളരെ അധികം ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *