സാരി ഉടുത്തു ബൈകിൽപോകുമ്പോൾ ഇത് സൂക്ഷിച്ചില്ലേൽ പണികിട്ടും….!

സാരി ഉടുത്തു ബൈകിൽപോകുമ്പോൾ ഇത് സൂക്ഷിച്ചില്ലേൽ പണികിട്ടും….! സാരി ഉടുത്തു ബൈക്ക് ഇൽ പോകുന്ന ആളുകൾ പ്രിത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സാരി ഗാർഡ്. എന്നാൽ സാരി ഗാർഡ് ഉണ്ടായിട്ടു കൂടെ ചില സമയങ്ങളിൽ എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ സാരി യുടെ അറ്റത്തുള്ള ഭാഗം ടയറിൽ കുടുങ്ങുന്നതിനും വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള അപകടം സംബവികുനനത്തിനും എല്ലാം കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു കാഴ്ച തന്നെ ആണ് നിങ്ങളക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുക. അതും ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ബൈക്ക് ഇൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ,

പെട്ടന്ന് വഹീലിനുള്ളിൽ നിന്നും സൗണ്ട് കേൾക്കുകയും ആയാളുടെ ബാക്കിൽ ഇരുന്ന ഭാര്യാ പെട്ടന്ന് പിന്നിലോട്ട് വലിയ്ക്കുക ആയിരുന്നു,. ആ സമയത് അത് കണ്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ റോഡിൽ വീണു ജീവൻ തന്നെ നാസ്തമായെന്നു. മാത്രമല്ല അയാൾ വാഹനം വളരെ പതുക്കെ ഓടിച്ചു പോയത് കൊണ്ടും രക്ഷയായി എന്ന് തന്നെ പറയാം. പിന്നീട് അവർ രണ്ടു പേരും വാഹനത്തിൽനിന്നും ഇറങ്ങി സാരി ചക്രത്തിൽ നിന്നും ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ മെക്കാനിക്കിനെ വരെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നു. അത്തരത്തിൽ ഒരു കാഴ്ച്ച ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *